VÅRA VERKSAMHETER

Vi erbjuder asfaltering av allt från flygplatser och vägar till garageuppfarter. Vi kan leverera anpassade, hårdgjorda ytor för tung och intensiv belastning för inom- eller utomhusbruk, där vår styrka är de svåra och krångliga asfalteringsjobben.

Vi kan även ta helhetsansvar från markberedning till asfaltering samt erbjuda underhållsavtal för en bekymmersfri hårdgjord yta.

Vi jobbar såväl med konventionell asfalt som med flera egna asfaltssorter, som ofta ger ett bättre och starkare resultat samt en lägre kostnad för kunden.


Vi utför beläggningar för

  • Industrier

  • Offentlig sektor

  • Markentreprenörer

  • Fastighetsägare

  • Lokala företagare

  • Bostadsrättsföreningar

  • Vägsamfälligheter