Vi är specialister på asfalt

Vi arbetar såklart med konventionell asfalt. Utöver detta jobbar vi kontinuerligt med att ta fram nya produkter. Vi erbjuder asfaltering av allt från flygplatser och vägar till garageuppfarter. Vi kan leverera anpassade, hårdgjorda ytor för tung och intensiv belastning för inom- eller utomhusbruk, där vår styrka är de svåra och avancerade asfalteringsjobben. Vi kan även ta helhetsansvar från markberedning till asfaltering samt erbjuda underhållsavtal för en bekymmersfri hårdgjord yta.


Vi utför exempelvis beläggningar för:

 • Industrier
 • Offentlig sektor
 • Markentreprenörer
 • Fastighetsägare
 • Bostadsrättsföreningar
 • Vägsamfälligheter
 • Flygplatser
 • Säkerhetsklassade objekt


Vill du ha en problemfri beläggning?

Sh Asfalts produkt S-hard är en optimerad typ av beläggning som kombinerar hållfastheten hos cementbaserade produkter med elasticiteten hos asfalt. S-hard bildar en helt tät, fogfri och oljeresistent beläggning. Den hjälper dig att miljösäkra ditt område genom att du kan försegla alla ytor. Därigenom kan du också kontrollera och rikta eventuellt spill av farligt avfall till en speciell uppsamlingsplats.

S-hards unika sammansättning gör den idealisk för områden med extremt högt slitage – därför är lager- och industrigolv, hamnar, terminaler, hårt trafikerade körytor i stadsmiljö samt flygplatser exempel på när S-hard kommer till sin fulla rätt.

 

Hur fungerar det?

Först lägger vi ett lager med skelettasfalt på ytan du vill belägga. Därefter fyller vi skelettets hålrum med S-hard. Den fyller ut och ”limmar” effektivt ihop beläggningen. Efter ett dygn har S-harden stelnat och du har fått en helt tät och slitstark yta som är färdig att använda.


S-hard i korthet

 • Vattentät

 • Olje- och lösningsmedelsredistent

 • Kan andas både inom- och utomhus

 • Jämn och helt fogfri, vilket ger mindre buller

  och säker framfart

 • Frostbeständig

 • Bra att använda vid spårbunden trafik

 

Miljonmassan
Sh Asfalts produkt Miljonmassan är en unik specialprodukt särskilt framtagen för återvinning och beläggning av miljonprogrammets innergårdar.

 

Radhusområden och innergårdar lämpar sig sällan för bilkörning då vägarna ofta är smala eftersom de är anpassade för fotgängare. När vägar som inte är dimensionerade för större fordon överbelastas blir resultatet lätt välvda vägar eftersom kanterna körs ner av påfrestningen från fordonens däck. Lösningen är vår alldeles egna, specialframtagna massa. Efter sex års användning har utvärderingar visat att Miljonmassan är en hållbar och slitstark produkt som också fungerar med framgång på parkeringsplatser.


Fördelar med Miljonmassan
Tack vare beläggning med Miljonmassan kan man lägga en tunnare yta. På så sätt blir ytskiktet betydligt bättre då det går att undvika öppna partier i ytan. Dessutom blir skarvarna snyggare mellan ny och gammal asfalt. 


Miljonmassan i korthet

 • Ett mellanting mellan en finare och en konventionell massa

 • Ger ett snyggt och jämnt resultat

 • Har god vidhäftning

 • Kan läggas i tunnare skikt än konventionell massa också på välvda ytor

 • Hög friktion, blir inte hal

  

Konventionell asfalt

 • Sh Asfalt erbjuder alla sorters konventionell asfalt