Projektet Axfood

Axfoods nya grossistlager i Uppsala

Axfood öppnade i april 2017 en ny snabbgross på Nymansgatan i Uppsala. Sh Asfalt stod för planering och utförande av allt yttre markarbete med bland annat anläggande av parkering samt lastvägar. Invändigt i byggnaden utsätts golvet för mycket hård belastning på grund av truckkörning och därför uppdrogs Sh Asfalt att lägga sin specialprodukt S-hard där, vilken sedan ytbehandlades med epoxy. 
 
Partnering. Beställare: Industrihus. Byggtid: 2017.