Projektet Frihamnen

Ny incheckningsplats för färjor med destination Riga och S:t Petersburg

För att flytta incheckningen från Värtahamnen till Frihamnen krävdes att en 40 000 kvadratmeter stor yta iordningsställdes som uppställningsyta för last- och personbilar innan ombordstigning på färjorna. Sh bygg ansvarade för dagvattensystemet genom rening för omhändertagande av ytvatten och omhändertagande av spillvatten i färjeläget. Vidare konstruerades grindar, bommar, portaler, säkerhetsstaket, belysning, el- och fiber för styrning av belysning och grindar.  Därtill tillkom arbete med kantsten, plattor, linjemålning och tungavstängning.
 
General, utförandeentreprenad. Beställare: Stockholms hamnar. Byggtid: 2014.